Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

5 najważniejszych czynników decydujących o powodzeniu zarządzania łańcuchem dostaw | Avetta

Firma Avetta analizuje pięć czynników decydujących o sukcesie zarządzania łańcuchem dostaw, które przyczyniają się do poprawienia wydajności i elastyczności oraz obniżenia kosztów. Zobacz, co znalazło się na liście i dlaczego.
By Avetta Marketing
July 09, 2021
5 minutes
czynniki decydujące o sukcesie zarządzania łańcuchem dostaw

Jakie są najważniejsze czynniki decydujące o sukcesie zarządzania łańcuchem dostaw? 

Utrzymanie nieprzerwanego łańcucha dostaw jest wyzwaniem i wymaga dużo więcej niż tylko szczęścia. Każdy menedżer łańcucha dostaw potwierdzi, że ta praca wymaga oddania, szczególnej dbałości o szczegóły i bardzo szybkiego myślenia. 

Niestety, same umiejętności osobiste nie gwarantują sukcesu, ponieważ każdy łańcuch dostaw obejmuje wiele powiązanych ze sobą elementów. Musisz znać inne czynniki sukcesu dla łańcuchów dostaw takich jak Twój, aby móc się przygotować na wszelkie ewentualności. 

Firma Avetta wie wszystko o zarządzaniu łańcuchem dostaw – od góry do dołu i od początku do końca. Dlatego możemy śmiało powiedzieć, że wiemy, co działa i dlaczego ma tak duże znaczenie. 

Wymieniliśmy tutaj pięćczynników decydujących o sukcesie zarządzania łańcuchem dostaw, które przebadaliśmy i których doświadczyliśmy, i w pełni zalecamy ich wdrożenie w Twojej organizacji. 

1. Wstępnie zakwalifikowani i zróżnicowani dostawcy 

Znajdując wykwalifikowanych dostawców, którzy przeszli przez specjalny proces kwalifikacji wstępnej, pomagasz zagwarantować sukces swojemu łańcuchowi dostaw. Jak? Wybór dostawców, którzy zostali poddani audytowi i przeszli certyfikację w zakresie bezpieczeństwa i stabilności, prowadzi do lepszych wyników i większej pewności, że Twoje standardy są przestrzegane. 

Ponadto korzystanie z usług różnych dostawców z różnych lokalizacji, zarówno w kraju, jak i za granicą, może zmniejszyć ryzyko poniesienia strat w wyniku bezprecedensowych wydarzeń. Nie powinno się polegać na jednym lub dwóch podobnych dostawcach z tego samego regionu.   

2. Wiele planów awaryjnych 

Jak przekonało się wiele firm – często w bolesny sposób – koszt nieprzygotowania się na nieoczekiwane potrafi być kolosalny. Nowe problemy zawsze będą wymagać rozwiązania. Stale trzeba będzie pokonywać nieoczekiwane przeszkody.  

Posiadanie wielu praktycznych planów awaryjnych zapewnia rozwój i rentowność, ponieważ w każdej chwili można się dostosować. Elastyczność staje się przewagą nad konkurencją.  

Oto trzy rzeczy, które możesz zrobić, aby przygotować działające plany awaryjne: 

 1. Daj wszystkim pracownikom, od kierownictwa po pracowników pierwszej linii, możliwość ujawniania ukrytych niedociągnięć, które mogą prowadzić do zakłóceń. 

 1. Poproś menedżerów na każdym etapie łańcucha dostaw, aby przedstawili swoje pomysły na plany awaryjne. Dodatkowo powinni oni opisać, w jaki sposób ich pomysły mogą przynieść organizacji korzyści w przypadku zakłóceń. 

 1. Wykorzystaj innowacyjną technologię, która pozwala Twojemu łańcuchowi dostaw na szybkie i ekonomiczne skalowanie w górę lub w dół bez przerw. 

3. Analiza danych w czasie rzeczywistym 

Na pierwszym miejscu znajdują się łańcuchy dostaw oparte na danych. Wyobraź sobie, że jesteś w stanie wyeliminować własne szacunki i błędne prognozy. Nowe techniki gromadzenia danych w czasie rzeczywistym i zautomatyzowana technologia analityczna mogą wyeliminować domysły. Rezultatem są wydajniejsze i zoptymalizowane dostawy, a także możliwość podejmowania szybszych decyzji silniej opartych na faktach. 

Ponadto łańcuchy dostaw, których dane są swobodnie udostępniane w całej organizacji, działają lepiej niż te, dla których się tego nie robi. Przejrzystość niesie ze sobą wiele korzyści, a mianowicie: 

 • Zachowanie kontroli nad każdym etapem łańcucha dostaw 

 • Całościowe zwiększenie odpowiedzialności i zgodności 

 • Zwiększenie ogólnej wydajności i rentowności 

 • Minimalizacja strat finansowych i utraty reputacji 

4. Zautomatyzowana platforma zarządzania łańcuchem dostaw 

Prawie niemożliwe jest pomyślne prowadzenie łańcucha dostaw bez pomocy zautomatyzowanych rozwiązań. Korzystanie z  platformy zarządzania łańcuchem dostaw może znacznie zmniejszyć potrzebny nakład pracy, a jednocześnie istotnie podnieść wydajność. 

Platforma Avetta sprawia, że wszystkie poniższe zadania są dostępne, proste i dostosowane do Twoich potrzeb: 

 • Ustalanie standardów zgodności. 

 • Szkolenie nowych klientów i dostawców. 

 • Śledzenie stanu zgodności i identyfikowanie problemów. 

 • Zarządzanie poszczególnymi pracownikami i całością siły roboczej. 

 • Monitorowanie wydajności w całym łańcuchu dostaw. 

 • Eliminacja ręcznie prowadzonej dokumentacji i podpisów. 

 • Tworzenie wizualizacji, pulpitów nawigacyjnych i raportów na podstawie konfigurowalnych danych. 

 • Uzyskiwanie dostępu do sieci klientów i dostawców. 

5. Solidna sieć łańcucha dostaw 

Ostatnim z naszych rekomendowanych czynników decydujących o sukcesie zarządzania łańcuchem dostaw jest dokładnie sprawdzona sieć łańcucha dostaw. 

Gdy masz dostęp do sieci dostawców, kontrahentów i sprzedawców w łańcuchu dostaw, łatwiej jest budować z nimi wysokiej jakości relacje i zarządzać nimi. Taka sieć prowadzi do inteligentniejszego, trwalszego i wysoce wydajnego łańcucha dostaw. Zapewnia kontrolę i niezrównaną widoczność. Pomaga zmniejszyć ryzyko i chronić reputację. 

Skorzystaj z zasobów sieci łańcucha dostaw Avetta,  aby dowiedzieć się, co możemy zrobić w sprawie poprawy skuteczności Twojego łańcucha dostaw.

Subscribe to our Blog

More from the Avetta Blog

Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Wrzesień 6, 2022
Zarządzanie wykonawcami, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem
Sierpień 15, 2022
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Październik 1, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Wrzesień 15, 2021