Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Audyty wyników | Klucz do lepszych i stabilniejszych wyników dostawców

 

Badanie przeprowadzone przez Deloitte w 2019 roku wykazało, że w ponad 80% organizacjach doszło do incydentu z udziałem osoby trzeciej w ciągu ostatnich trzech lat. Ponadto blisko połowa tych incydentów (46%) miała umiarkowany lub duży wpływ na działalność biznesową, obejmujący znaczne zakłócenia w obsłudze klienta, straty finansowe, pogorszenie się reputacji i komplikacje prawne wynikające z naruszenia przepisów. 

Chociaż nie udało się znaleźć konkretnej przyczyny tych incydentów, ich wspólnym mianownikiem był brak dogłębnej wiedzy na temat łańcucha dostaw. Zaledwie około 10% badanych organizacji stwierdziło, że posiada wystarczającą wiedzę na temat swoich podwykonawców, wprowadzonych przez dostawców zewnętrznych. Ponadto zaledwie 2% z tych 10% podało, że szczegółowo monitoruje wszystkich swoich podwykonawców. 

Całkowity brak świadomości jest poważnym czynnikiem ryzyka, który może negatywnie odbić się na reputacji firmy, a także jej potencjale biznesowym w przyszłości. 

W tym raporcie omawiamy: 

  • Znaczenie audytów 
  • Różne rodzaje audytów i ich zalety 
  • Prawdziwe historie sukcesu różnych organizacji 
  • i inne zagadnienia