Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Obraz
connect-icon-light_8.svg
Zarządzaj relacjami z dostawcami, oceniaj status zgodności i zapewniaj bezpieczeństwo pracowników — wszystko w jednej aplikacji.

Twoje źródło prawdy o wynikach łańcucha dostaw

Obraz
Connect
1

Lepszy proces decyzyjny

Podejmuj trafniejsze decyzje szybciej dzięki funkcjom prognostycznym oraz zautomatyzowanej dystrybucji kluczowych raportów i pulpitów nawigacyjnych.

2

Pogłębiony wgląd

Uzyskaj szczegółowe analizy lub ogólny obraz dzięki intuicyjnym wizualizacjom i możliwości tworzenia własnych narzędzi analitycznych.

3

Większa elastyczność

Uzyskaj odpowiedzi, gdy są potrzebne, za pomocą wydajnego, samoobsługowego interfejsu, który można szybko dostosować.

4

Lepsze wyniki

Zmierz, aby móc poprawić. Zidentyfikuj problemy, łącząc własne dane z gromadzonymi od dekady danymi porównawczymi.

Platforma analityczna, która łączy prostotę z potencjałem

Jeśli tylko masz dane od Dostawców, możesz je zwizualizowaćDostosuj swój widok

Twórz przejrzyste widoki tych KPI,
które są dla Ciebie najważniejsze.

Stan zgodności z przepisami i ubezpieczeń
Reakcje Dostawców na inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju
Szkolenia i kwalifikacje na poziomie indywidualnych pracowników
Ograniczenie wypadkowości

Get the free risk assessment from Avetta

Czy w Twoim łańcuchu dostaw występuje ukryte ryzyko?

Zarządzanie ryzykiem | Dokumentacja

Narzędzia dla decydentów i dla fanów danychSzablony raportów

Niezbędne raporty — wbudowane
i gotowe do natychmiastowego wykorzystania

Szablony raportów Avetta są rezultatem
niemal dwóch dekad gromadzenia opinii klientów.

Uwzględniające najlepsze praktyki sprawozdawczości
łańcucha dostaw wbudowane szablony dają pewność,
że już od pierwszego dnia można liczyć na wartościowe wnioski.

Obraz
analtyics-library
Intuicyjny interfejs

Dostosuj sprawozdawczość, wprowadzając
szybkie korekty metodą „przeciągnij i upuść”

Interfejs graficzny ułatwi Ci dostosowanie raportów,
gdy uznasz, że zaszła taka potrzeba.

Możesz w prosty sposób dodawać nowe funkcje
do raportów, wizualizacji i pulpitów.
Możesz nawet rozbudowywać zbiory danych,
aby uzyskać szerszy zakres wniosków.

Obraz
Connect
Analysis Builder

Korzystaj z pełnej kontroli i buduj
analitykę od podstaw

Wolisz zacząć od zera? Analytics Builder
ułatwi Ci zadanie.

Łatwe w użyciu narzędzia umożliwiają eksplorację
danych na własnych warunkach.

Obraz
Avetta Business Analysts
Zautomatyzowana dystrybucja

Uprość sprawozdawczość okresową,
ograniczając nakład pracy manualnej

Zaoszczędź czas na tworzeniu raportów, a jednocześnie
zyskaj pewność, że niczego nie przeoczysz.

Avetta Connect™ może automatycznie generować
raporty i wysyłać je do kluczowych interesariuszy co tydzień,
co miesiąc lub z dowolnie wybraną inną częstotliwością.

Obraz
Report Templates Tab image

Studium przypadku

Firma CEMEX UK korzysta z platformy Avetta do identyfikacji i optymalnego wykorzystania możliwości dostawców spełniających wymogi zgodności

Firma CEMEX UK korzystała z czasochłonnego papierowego systemu monitorowania wydajności dostawców. Obejmował on wiele jednostek biznesowych i wymagał codziennych działań pochłaniających cenne zasoby. Firma może dziś szybciej wykrywać problemy i ściśle współpracować z dostawcami potrzebującymi pomocy.

Obraz
quotes

Współpraca z firmą Avetta znacząco poprawiła nasze relacje z dostawcami w trzech głównych obszarach, takich jak monitorowanie, pomiary i ocena. Ulepszone raportowanie i przyspieszone procesy eskalacji pozwalają nam osiągnąć lepszą wydajność w wielu jednostkach biznesowych.

Daniel Panormo, dyrektor ds. zaopatrzenia, CEMEX UK
Obraz
Construction

Osiągnij jeszcze więcej z naszymi analitykami biznesowymi.

Analitycy biznesowi Avetta łączą wiedzę fachową w zakresie data intelligence z niezrównaną znajomością platformy, dzięki czemu są cennym źródłem odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. 

Obraz
Avetta Business Analysts